BASIC  CHEMICALS

NAOH

Sodium hydroxide – Caustic soda flakes – NaOH  

Formula: NaOH
Pủity: 99%
Appearance: Flakes, transparent white
Origin: Xinjiang – China
Packaging: 25 kg/bag và 20 MTs/containerainer

HCL

Axit Clohidric – axit HCl – Clohydric acid 

Formula: HCl
Purity: 31- 32%
Appearance: Axit HCl là dung dịch không màu hoặc màu vàng nhạt.
Origin: Drum, hermos, fous 30 kg/bag và 250 kg/drum
Packaging: Viet Nam

Call Now Button