BƠM LY TÂM TRỤC NGANG RỜI TRỤC
thiet-bi-13

Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống cấp nước công nghiệp, cấp nước dân dụng.

Thông số:

 • Lưu lượng: Q [m3/h] max 675.
 • Cột áp: H [m] max 110 m.
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120°C.
 • Công suất: max 16 bar.

Nhà sản xuất:

Saer Italy, KSB Đức, Wilo Đức.

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC
thiet-bi-14

Ứng dụng: Sử dụng cung cấp nước công nghiệp, cấp nước dân dụng.

Thông số:

 • Áp suất làm việc: Max 16 bar.
 • Lưu lượng: Q [m3/h] max 675.
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120° C.
 • Cột áp: H [m] max 110 m.

Nhà sản xuất:

KSB Đức, Saer Italy, Wilo Đức.

BƠM HỎA TIỄN
thiet-bi-15

Ứng dụng: Sử dụng trong trạm bơm cấp nước thô.

Thông số:

 • Áp suất làm việc: Max 16 bar.
 • Lưu lượng: Q [m3/h] max 2200.
 • Cột áp: H [m] max 850m.
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120°C.

Nhà sản xuất: 

KSB Đức, Saer Italy, Wilo Đức.

Call Now Button