Thông dụng là màng RO GE của Mỹ dùng lọc công suất lớn với các mã:

AK-90: Màng GE 4040, áp thấp

AG-90: Màng GE 4040, áp cao

AG-400: Màng GE 8040, áp cao

AK-400: Màng GE 8040, áp thấp

Sản phẩm Lưu lượng thấm qua trung bình GPD (m3 / ngày) Loại bỏ NaCl trung bình Loại bỏ NaCl tối thiểu
AK-90 2200 (8.3) 99.5% 99.0%
AK-365 9600 (36.3) 99.5% 99.0%
AK-400 10500 (39.7) 99.5% 99.0%
AK-440 11500 (43.5) 99.5% 99.0%
AK-1600 42000 (159.0) 99.5% 99.0%

 

Sản phẩm Diện tích lọc ft2(m2) Quấn bên ngoài Phần số
AK-90 90 (8.4) Sợi thủy tinh 3056678
AK-365 365 (33.9) Sợi thủy tinh 3056679
AK-400 400 (37.2) Sợi thủy tinh 3056680
AK-440 440 (40.9) Sợi thủy tinh 3056681
AK-1600 1600 (148.6) Sợi thủy tinh 3056682

 

Sản phẩm Kích thước, inches (cm) Khối lượng đóng hộp lbs (kg)
A B C
AK-90 40.0(101.6) 0.75 (1.90) 3.9 (9.9) 9 (4)
AK-365 40.0(101.6) 1.125(2.86) 7.9 (20.1) 35 (16)
AK-400 40.0 (101.6) 1.125 (2.86) 7.9 (20.1) 35(16)
AK-440 40.0 (101.6)) 1.125 (2.86) 7.9 (20.1) 35 (16
AK-1600 40.0 (101.6) 3.000 (7.620) 16.0 (40.6) 120 (54)

 

Call Now Button