LOẠI COOLING TOWER GIẢI NHIỆT GIÁN TIẾP

LOẠI COOLING TOWER GIẢI NHIỆT TRỰC TIẾP

GIẢI PHÁP THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT

 • pH Control: cooling water pH 7.5 ∼ 8.8
 • Hóa chất ức chế ăn mòn: 3DT129 30ppm ± 1ppm
 • Ức chế cáu cặn: 3DT104 40ppm ± 1ppm
 • Diệt vi sinh dạng ô xy hóa: giám sát qua chỉ số ORP
 • Giám sát vi sinh
 • Xả đáy: qua chỉ số độ dẫn điện hoặc Nalco scale index
 • Giám sát ăn mòn: Giám sát online qua sensor
 • Nhân viên Nalco đến kiểm tra – hàng tuần: Phân tích nước; Điểm châm hóa chất, lượng tồn kho; Gửi báo cáo.
 • Hướng dẫn vận hành.
 • Hướng dẫn an toàn.
 • Tổng hợp và trao đổi với khách hàng để nâng cao hiệu quả hàng quý.
 • Hỗ trợ kỹ thuật: Kiểm tra lưu lượng; Vận hành Softener; Phân tích mẫu cặn.
 • Hóa chất khử ô xy: Nalco 19 Pulv.
 • Hóa chất chống cáu cặn: NexGuard 22310.
 • Hóa chất chống ăn mòn: Nalco 356.
hoa-chat-5
Call Now Button