SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TUYỂN KHOÁNG
hoa-chat-9
PHÂN TÍCH CHẤT TRỢ LẮNG CHO BÙN TRONG QUÁ TRÌNH CN
hoa-chat-10
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG HÓA CHẤT NALCO TRONG QUÁ TRÌNH LẮNG
hoa-chat-11
CHƯƠNG TRÌNH HÓA CHẤT NALCO TRONG XỬ LÝ NƯỚC QUÁ TRÌNH LẮNG RỬA
hoa-chat-12
HÓA CHẤT NALCO SỬ DỤNG
  • Nalco 85035.
  • Nalco 83384.
  • Nalco 85110.
  • Nalco 85001 MASA.
  • Nalco 85711 SCFA.
  • Nalco 85715 GLFA.
Call Now Button