Bơm chân không Ro to cánh trượt
thiet-bi-8

Ứng dụng: Sử dụng để hút chân không, trong hệ thống mồi bơm…

Thông số: Áp suất chân không có thể đạt được -1 atm.

Nhà sản xuất: 

Viking Đức, Vickers Anh.

Hệ bơm tăng áp
thiet-bi-9

Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống bơm tăng áp tòa nhà, hệ cứu hỏa.

Thông số:

  • Lưu lượng: max 675 m3/h.
  • Cột áp: H [m] max 320 m.

Nhà sản xuất:

KSB Đức, Saer Italy

Call Now Button