XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tại các khu công nghiệp, xử lý nước thải do các nhà máy công nghiệp thải ra đang là yêu cầu cấp thiết và bắt buộc đối với chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền cũng như xã hội.

Công ty BATECO chúng tôi đã và đang cung cấp các gói dịch vụ như: lập bảng đánh giá tác động môi trường ĐTM, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho khách hàng.

Có 3 mức độ xử lý sau:

XỬ LÝ BẬC 1

Hệ thống xử lý nằm trong nhà máy, nước thải xả vào hệ thống xử lý chung của cụm công nghiệp.

XỬ LÝ BẬC 2

Hệ thống xử lý thải ra môi trường theo tiêu chuẩn QCVN 13:2008, cột B.

xu-ly-nuoc-thai-1

XỬ LÝ BẬC 3

Hệ thống xử lý xả thải ra môi trường theo tiêu chuẩn QCVN 13:2008, cột A.

xu-ly-nuoc-thai-2

Call Now Button