XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BÔXIT NHÔM

Nhà máy sản xuất nhôm gồm 2 giai đoạn:

  • Khai thác quặng nhôm.
  • Xử lý quặng nhôm thành Bôxit.

GIAI ĐOẠN TUYỂN QUẶNG NHÔM

xu-ly-nuoc-thai-12

Để đảm bảo tại bể cô đặc bùn lắng hoàn toàn để được bơm ra hồ quặng đuôi và nước thải được ra môi trường, tiến hành châm hóa chất trợ lắng Nalco 85035 và Nalco 83384.

xu-ly-nuoc-thai-13

Bể cô đặc xưởng tuyển nhà máy nhôm Lâm Đồng

xu-ly-nuoc-thai-14

Hồ quặng đuôi nhà máy nhôm Lâm Đồng

xu-ly-nuoc-thai-15

Bể cấp nước bổ sung nhà máy nhôm Lâm Đồng

xu-ly-nuoc-thai-16

Bể cấp nước tuần hoàn nhà máy nhôm Lâm Đồng

GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT NHÔM BÔXIT

Trong quá trình sản xuất nhôm Bôxit sẽ sinh ra nước thải có độ kiềm cao. Phần lớn nước thải này sẽ được bơm vào hồ Bùn đỏ để trữ và tái sử dụng. Phần nhỏ bị thất thoát vào hệ thống cống nước mưa của nhà máy.

Yêu cầu xử lý: 

  • Xử lý nước dư hồ Bùn đỏ,
  • Điều chỉnh pH nước thải trong hệ thống cống nước mưa.

Hệ thống điều chỉnh pH tự động nước thải trong cống nước thải nhà máy Nhôm Lâm Đồng

xu-ly-nuoc-thai-17
HỆ THỐNG BƠM AXIT
xu-ly-nuoc-thai-19
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN PH, HIỂN THỊ VÀ TRUYỀN TÍN HIỆU VỀ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

Hệ thống nước dư hồ Bùn đỏ tại nhà máy Nhôm Lâm Đồng

xu-ly-nuoc-thai-18
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRẠM XỬ LÝ
xu-ly-nuoc-thai-20
BỂ XỬ LÝ
Call Now Button