XỬ LÝ RÁC THẢI TRONG SINH HOẠT

xu-ly-rac-thai-1
QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI

Rác thải đô thị được thu gom và vận chuyển đến nhà máy để phân loại:

  • Với rác thải không tái sử dụng được nhưng có thể thiêu hủy thì được đưa đến lò đốt để thiêu và sinh ra điện.
  • Với rác thải độc hại không thể tái chế hoặc thiêu hủy thì được đem đi chôn lấp.
  • Rác thải tái chế được sẽ được phân loại và chuyển đến các dây chuyền tái chế để xử lý cơ học: nghiền nhỏ, ép bánh thành nguyên liệu thô rồi chuyển đến nhà máy sản xuất các mặt hàng mới cung cấp lại cho xã hội.
    xu-ly-rac-thai-2
Call Now Button