Menu

Đối tác và Khách hàng

Đối tác

Nalco Water

Nalco Water

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

FLSmidth & Co. A/S

FLSmidth & Co. A/S

Schneider Electric

Schneider Electric

Công ty Công nghệ Dahua

Công ty Công nghệ Dahua

Muchentec Việt Nam

Muchentec Việt Nam

Jacobi Carbons AB

Jacobi Carbons AB

Khách hàng

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Nhà máy Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Nhà máy Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

0986.488.855