BASIC CHEMICALS

NAOH

Sodium hydroxide – Castic soda flakes – NaOH  

Formula: NaOH
Purity: 99%
Appearance: Flakes, transparent white
Origin: Xinjiang – China
Packaging: 25 kg/bag và 20 MTs/container

HCL

Axit Clohidric – axit HCl – Clohydric acid 

Formula: HCl
Purity: 31- 32%
Appearance: Axit HCl là dung dịch không màu hoặc màu vàng nhạt.
Packaging: Phuy, téc, bồn 30 kg/can và 250 kg/phuy
Origin: Viet Nam

Call Now Button