THAN HOẠT TÍNH

thay-the-10-1

SỎI LỌC NƯỚC 

KÍCH THƯỚC TỪ 1,3 ĐẾN 30MM  

Dùng làm lớp đỡ trong các bể lọc, kết hợp tốt với các loại vật liệu lọc nước cơ học khác.

thay-the-11-1

CÁT LỌC NƯỚC 

KÍCH THƯỚC TỪ 0,5 ĐẾN 2 MM  

Cát lọc chiếm khoảng 10% được dùng trong các bể lọc nhanh, 30% trong số ấy được dùng trong các bể lọc chậm.

thay-the-12-1

THAN LỌC NƯỚC 

KÍCH THƯỚC TỪ 0,6 ĐẾN 5 MM  

Dùng kết hợp tốt với các loại vật liệu lọc nước cơ học khác như cát, sỏi, đỡ trong các bể lọc nhanh, bể lọc chậm.

thay-the-13

AQUASORB1000 ACTIVATED  

CARBON-JACOBI  

AquaSorb1000 activated carbon là sản phẩm than hoạt tính của hãng Jacobi Carbon của Thụy Điển.

Call Now Button