TÌM HIỂU CÁC LOẠI CÁNH BƠM LY TÂM

Phân loại cánh bơm ly tâm và công dụng của từng loại với mỗi dạng chất lỏng Cánh bơm ly tâm – Phân loại và ứng dụng của từng loại cánh Như đã biết, trong tất cả dòng bơm công nghiệp, bơm ly [...]

QUÁ TRÌNH KEO TỤ TẠO BÔNG

Trong nước mặt, nước ngầm cũng như nước thải, có rất nhiều chất hoà tan, chất keo, chất rắn lơ lửng (nước thải). Xử lý bằng phương pháp keo tụ là cho vào trong nước các chất keo tụ (coagulant). [...]

CÔNG NGHỆ LỌC RO

Hiện nay, ông nghệ lọc nước RO hiện đang là công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất được được các nước phát triển hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc hay sử dụng cho các máy [...]

page 1 of 2