Vị trí Lái xe

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN – Lương: Thỏa thuận (Tùy thuộc vào năng lực) ~ 10 Triệu + Thưởng tết: 2-4 tháng lương – Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện, các chế độ bảo hiểm [...]

Kỹ Sư Bán Hàng Chuyên Ngành Điện

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Lương: Thỏa thuận (Tùy thuộc vào năng lực) ~ 20 triệu + Thưởng tết: 2-4 tháng lương Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện, các chế độ bảo hiểm khác Xét thưởng [...]

Kỹ Sư Môi Trường

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Lương: Thỏa thuận (Tùy thuộc vào năng lực) ~ 10 triệu + Thưởng tết: 2-4 tháng lương Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện, các chế độ bảo hiểm khác Xét thưởng [...]

Nhân Viên Kỹ Thuật (Vẽ Autocad)

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Lương: Thỏa thuận (Tùy thuộc vào năng lực) ~ 10 triệu + Thưởng tết: 2-4 tháng lương Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện, các chế độ bảo hiểm khác Xét thưởng [...]